Yritystoiminnan luvat

Yrittäjän vapaus ei aina ole totisinta totta. Meillä on Suomessa myös elinkeinoja, joiden harjoittaminen ei olekaan täysin vapaata.

Lue tämä artikkeli, niin tiedät millaisia rajoitteita yritystoimintaan löytyy. Immateriaalioikeuksiin liittyvistä käyttöluvista eli lisensseistä saat lisätietoa “Yritystoiminnan lisenssit” –artikkelista.

Lähtökohtana elinkeinovapaus

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Suomessa on siis lähtökohtana elinkeinovapaus, jonka rajoitukset on säädettävä lailla. Elinkeinovapaus tarkoittaa, että henkilö tai yhteisö voi harjoittaa Suomessa valitsemaansa elinkeinoa yleensä ilman viranomaisen lupaa. 

Elinkeinotoimintaa ei ole määritelty laissa, mutta sillä tarkoitetaan vakiintuneen käytännön mukaan esimerkiksi yrittäjänä toimimista.

Laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa Suomessa saavat harjoittaa Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö, suomalainen yhteisö tai säätiö sekä tietyin rajoituksin sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomaalainen yhteisö ja säätiö. Elinkeinoa Suomessa voi harjoittaa myös muu kuin edellä mainittu Patentti- ja rekisterihallituksen luvalla taikka Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen perusteella.

Pääperiaatteena Suomessa siis on, että jokaisella itseään ja omaisuuttaan hallitsevalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa vapaasti. Lähtökohta koskee oikeustoimikelpoista henkilöä, joka ei ole konkurssissa. Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen kuitenkin edellyttää luvan saamista,  ilmoituksen tekemistä viranomaisille tai yrittäjän ammattipätevyyttä.

Yrittäjänä sinun on hoidettava edellä mainitut lupahakemukset, ilmoitukset ja pätevyysvaatimusten täyttämiset normaalien kaikille yrittäjille kuuluvien muiden velvoitteiden lisäksi.

Muista yritystoiminnan perustamistoimien lisäksi tarkistaa, onko toimintasi elinkeinovapautta rajoitettu.

Kaikkien yrittäjien on valittava, missä muodossa hän haluaa yritystoimintaansa harjoittaa ja tehtävä tarvittavat ilmoitukset kaupparekisteriin ja veroviranomaiselle. Lisäksi yrittäjän on huolehdittava  muun muassa eläkevakuutuksen sekä toimintansa vaatimien vakuutusten ottamisesta. Tässä kirjoituksessa en käsittele tarkemmin yrityksen perustamista muilta osin kuin toiminnan vaatimien lupien näkökulmasta.

Yritystoiminta tarvitsee luvan

Yrittäjänä sinun on aina ennen yritystoimintansa aloittamista selvitettävä, kuuluuko sinun suunnittelemasi toiminta laissa säädeltyyn elinkeinotoimintaan. Osa elinkeinoista edellyttää erillisen luvan hakemista ja saamista.

Jotta voit harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa, on sinun ennen toimintasi aloittavista saatava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Jos taas yritystoimintaan ei myönnetä tai haeta sen vaatimaa lupaa, ei kyseistä luvanvaraista elinkeinotoimintaa myöskään saa harjoittaa.

Yrittäjänä vastaat myös elinkeinotoimintansa vaatimien lupien hakemisesta ja maksuista. Usein luvan myöntää yrityksen toiminta-alueella toimiva aluehallintovirasto.

Elinkeinojen luvanvaraisuus voi liittyä itse elinkeinon harjoittamiseen tai toiminnan käynnistämiseen suunnitellulla paikalla. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi ajoneuvojen katsastustoiminta, alkoholin anniskelu ja myynti, apteekki, siementavaroiden kauppa sekä perintätoiminta toisen lukuun.

Yritystoiminnasta tehtävä ilmoitus

Yrittäjän on selvitettävä ennen yritystoiminnan aloittamista, edellyttääkö hänen suunnittelemansa yritystoiminta ilmoituksen tekemistä viranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus on säädetty muun muassa kiinteistönvälittäjille, lääkäreille, psykologeille, fysioterapeuteille ja sosiaalihuollon palveluiden tarjoajille.

Lisäksi ilmoituksen tekeminen koskee muun muassa hius- ja kauneudenhoitoalaa, matkailu- ja ravintola-alaa, laatuvarmenteiden tarjoamista, henkilöstövalintoja ja -arviointeja, mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamista sekä jalometallituotteiden valmistajia ja myyjiä.

Lisätietoa löydät aluehallintoviraston sivuilta.

Yrittäjän ammattipätevyys

Lähtökohtana on, että yrittäjä voi vapaasti harjoittaa haluamaansa ammattia yritystoiminnan muodossa. Poikkeukset tästä pääsäännöstä säädetään nimenomaisesti laissa.

Yritystoiminnan harjoittamiseen säännellyissä ammateissa edellytetään, että yrittäjä täyttää tietyt laissa säädetyt ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset. Tällaisia vaatimuksia on voitu asettaa yrittäjän koulutukseen, työkokemukseen ja/tai tietyn kokeen suorittamiseen. Tämä on eri asia kuin se, että työnantaja edellyttää tiettyyn työtehtävään soveltuvaa koulutusta ja muita työntekijän valintakriteereitä.

Ammattipätevyydelle on säädetty vaatimuksia muun muassa terveydenhuollon alalla lääkäreille, optikoille, kiropraktikoille, proviisoreille, psykologeille ja erilaisille terapeuteille. Lisäksi on määritelty esimerkiksi kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen sekä asianajajan pätevyysvaatimukset, joihin kuuluu myös erityisen kokeen tai tutkinnon suorittaminen.

Kirjoittaja

Tämän artikkelin on kirjoittanut varatuomari Inga Koskinen, jolla on yli 30 vuoden kokemus lakiasioiden hoitamisesta ja pk-yrittäjien neuvonnasta. Omaa yrittäjäkokemusta Koskisella on vuodesta 1992 alkaen.

Haluatko tietää, miten voimme auttaa sinua?