Yritystoiminnan lisenssit

Monessa yrityksessä rikotaan toisille kuuluvia oikeuksia. Kopioidaan esimerkiksi tekstiä kilpailijan sivulta tai käytetään netistä löytyvää valokuvaa. Lue tästä artikkelista, mitä laki sanoo näistä väärinkäytöksistä. Entä miten lisenssit liittyvät tähän?

Yrityksen toimintaan vaadittavat luvat, ilmoitukset ja ammattitaitovaatimukset on rajattu tämän artikkelin ulkopuolelle. Niistä voit lukea täältä >>

Mikä on lisenssi?

Lisenssillä tarkoitetaan sopimusta tai lupaa, jonka perusteella voit käyttää toiselle henkilölle tai yritykselle kuuluvia immateriaalioikeuksia omassa toiminnassasi. Immateriaalioikeuksien määrittelyn löydät tämän artikkelin seuraavan otsikon “Immateriaalioikeudet” alta.

Lisenssisopimus on tullut sinulle tutuksi siinä vaiheessa, kun olet hankkinut tietokoneohjelman. Lisenssiehtoja on yleensä useamman sivua. Oletko lukenut ne kokonaan läpi?

Lisenssisopimuksessa määritellään, miten ja millä tavoin saat käyttää immateriaalioikeudella suojattua kohdetta. Tietokoneohjelman lisäksi se voi olla esimerkiksi tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos, kuten kirjoitettu teksti, taidemaalaus tai musiikki.

Luvan eli lisenssin saadaksesi maksat yleensä rahallisen korvauksen, jota sanotaan lisenssimaksuksi tai rojaltiksi.

Immateriaalioikeudet

Jokaisen yrittäjän on otettava toiminnassaan huomioon immateriaalioikeudet eli Immaterial Property Rights (IPR), jotka määrittelevät yrityksen oikeuden käyttää teollis- ja tekijänoikeudella suojattua henkistä pääomaa tai luovan työn tulosta. Yrittäjän on huolehdittava tarvittavien IPR -suojien hakemisesta sekä myös valvottava, etteivät toiset loukkaa hänen oikeuksiaan.

Elinkeinotoiminnassa ei saa loukata eikä käyttää hyväksi toiselle kuuluvia immateriaalioikeuksia ilman lupaa. Luvan saaminen edellyttää käytännössä yleensä sovitun maksun suorittamista oikeudenhaltijalle. Maksu voi olla kiinteä palkkio, myyntiin perustuva rojalti tai näiden yhdistelmä.

Immateriaalioikeuden käyttölupaa sanotaan lisenssiksi ja käyttöoikeudesta suoritettavia maksuja  lisenssimaksuiksi.

Yrityksen nimi

Kaikissa yritysmuodoissa yrityksen toiminimi rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröinti ei ole aina pakollista, mutta kuitenkin suositeltavaa toiminimen suojan saamiseksi.  Rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin yrityksen toimialan laajentuessa tutkitaan kaupparekisterissä, ettei yrityksen toiminimi ole sekoitettavissa samalla alalla toimivien nimiin ja tavaramerkkeihin.

Yrityksen toiminimellä voi olla erikielisiä rinnakkaistoiminimiä. Yrityksen nimen saa rekisteröidä kaksi- tai useampikielisenä, jos erikieliset ilmaisut sisällöltään vastaavat toisiaan. Rinnakkaistoiminimen on myös läpäistävä patentti- ja rekisterihallituksen nimitutkimus, jotta se voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin.

Yritys voi rekisteröidä käyttöönsä myös aputoiminimen, jolla se harjoittaa osaa yrityksen kaupparekisteriin merkitystä toimialasta.

Tekijänoikeus

Taiteellinen tai kirjallinen teos syntyy luovan työn tuloksena; esimerkiksi kirjallinen esitys, ääni- tai kuvaesitys, valokuva tai käsityö. Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että tekijä saa päättää teoksen käytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä.

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti lain mukaan ilman rekisteröintiä tai ilmoituksia. Tekijänoikeuden voimassaolo ei edellytä tekijänoikeutta osoittavaa © -merkintää teoksessa, mutta sen käyttäminen on kuitenkin suositeltavaa. Teoksen tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän jatkuen siihen asti, kunnes tekijän kuolemasta on kulunut 70 vuotta. Lähioikeuksien kuten tavallisen valokuvan suoja on teossuojaa suppeampi.

Lue käsityöläisen tekijänoikeuksista ja immateriaalioikeuksista “Käsityöläisen lakipläjäys” –artikkelista.

Teollisoikeudet

Patentilla voidaan suojata keksintöjä eli uusia tuotteita, tuotteiden parannuksia ja valmistusmenetelmiä. Patentti tarkoittaa yksinoikeutta käyttää keksintöä eli hyödyntää sitä ammattimaisesti esimerkiksi valmistamalla, myymällä, käyttämällä ja maahantuomalla tuotetta. Patentin suoja-aika on 20 vuotta.

Hyödyllisyysmalli on patentin tavoin yksinoikeus käyttää keksintöä ammattimaisesti. Suojan saa nopeasti teollisesti käytettävään tekniseen ratkaisuun, mutta suoja-aika on lyhyempi kuin patentilla eli 10 vuotta.

Mallioikeus on teollisen muotoilun suojaa. Rekisteröimällä mallin hakija saa vahvistettua itselleen yksinoikeuden muotoilemiinsa tuotteisiin.

Keksintöjä suojataan teollisoikeuksilla.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, jolla yksilöidään tietyn yrityksen valmistamat tuotteet tai palvelut muista. Tavaramerkki antaa oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. Tavaramerkki voi olla sana tai useampia sanoja, kuvio, iskulause, äänimerkki tai näiden yhdistelmä taikka myös tavaran tai sen päällyksen muoto.

Tavaramerkkiä käytetään usein brändin suojaamisessa.

Teollisoikeussuojan saa rekisteröimällä patentin, hyödyllisyysmallin, mallisuojan tai tavaramerkin patentti- ja rekisterihallitukseen. Suomessa rekisteröity teollisoikeus antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita suomalaisia yrittäjiä käyttämästä suojattua lopputulosta liiketoiminnassaan.

Toiminimestä ja teollisoikeuksista on lisätietoa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla >>

Artikkelin kirjoittaja

Tämän artikkelin kirjoittaja on yritysvalmentaja, lakimies Inga Koskinen. Ingan CV:n ja tarinan löydät täältä >>

Tarvitsetko neuvoja?