Velkominen

Lähetitkö laskun, mutta maksua ei kuulu? Tai saitko aiheettoman laskun? Meiltä saat apua molemmissa tilanteissa.

Mitä voit tehdä itse maksun saamiseksi?

Jos lähettämäsi lasku on maksamatta vielä eräpäivänä, lähetä maksumuistutus heti. Tehokas tapa on sen lisäksi myös soittaa velalliselle henkilökohtaisesti.

Mitä nopeammin reagoit, sitä varmemmin saat maksun.

Entä jos maksua ei muistutuksista huolimatta kuulu? Lähetä velalliselle kirjallinen tai sähköinen viesti, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Vaadi puuttuvan maksusuorituksen maksamista viimeistään kahden viikon kuluessa. On tärkeää, että asetat viestissäsi selkeän päivämäärän maksun takarajaksi.
  • Ilmoita maksusuoritusta varten pankkiyhteystietosi ja maksuviite
  • Kerro lakimiehen puoleen kääntymisestä ja velalliselle aiheutuvista lisäkustannuksista, ellei maksua suoriteta määräajassa.

Saatavan vapaaehtoinen perintä

Kun oma apu ei riitä, saat meiltä asiantuntevaa kokenutta lakiapua perintätoimenpiteisiin. Lähetämme puolestasi maksuvaatimuksia ja teemme maksusuunnitelmia velallisen kanssa.

Usein yksi kirje asianajajalta riittää maksusuorituksen saamiseen.

Saatavan oikeudellinen perintä

Meiltä saat kokeneen asianajajan hoitamaan sekä riidattoman että riitaisan velan perintää oikeusteitse.

Kun asiaan on saatu tuomioistuimen velkomustuomio, tulee velalliselle myös maksuhäiriömerkintä.

Ulosotto

Tuomioistuimen velkomustuomio pannaan täytäntöön ulosottotoimenpiteillä velallisen tuloista ja omaisuudesta. Hoidamme puolestasi myös ulosottohakemukset.

Kustannukset

Viivästyskorko

Velallinen on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa laskun eräpäivästä maksupäivään asti. Viivästyskoron määrä on sidottu Suomen Pankin vahvistamaan viitekorkoon.

Viivästyskoron lisäksi velallinen on velvollinen maksamaan perintäkulut sekä vapaaehtoisesta että oikeudellisesta perinnästä.

Huomautusmaksut

Sinulla on oikeus saada maksumuistutuksista velalliselta maksu. Kuluttajien osalta huomautusmaksua on rajoitettu 5,00 euroon ja edellytyksenä on, että muistutus lähetetään aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä tai ensimmäisestä maksumuistutuksesta.

Yrittäjiltä voidaan periä korkeampi huomautusmaksu 40,00 euroa maksun viivästyttyä yhdelläkin päivällä.

Perintämaksut

Maksuvaatimuksista, maksusuunnitelman laatimisesta ja oikeudellisestä perinnästä tulee velallisen maksettavaksi käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksun lisäksi perintä- ja oikeudenkäyntikulut.

Toimeksiantajana olet vastuussa näiden kulujen maksamisesta. Maksujen enimmäismäärät on säädetty saatavien perintää koskevassa laissa.

Sinulla on oikeus saada maksamasi perintä- ja oikeudenkäyntikulut velalliselta. Nämä vaatimukset sisältyvät vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintäämme.