Työoikeuden uudet tuulet

Työsuhderiidat työllistävät asianajajaa. Millaiset ongelmat ovat usein tapetilla? Entä mitä niiden estämiseksi voi tehdä?

Yleistä työsuhderiidoista

Asianajajan työoikeudelliset toimeksiannot ovat usein avustamista työsuhderiidan siinä vaiheessa, kun kolkutellaan jo käräjäsalin ovia. Tiedossa on pitkä aikaa vievä prosessi, ellei riita-asiaa saada sovinnollisesti ratkaistua.

Toimistomme sovinnon edistämispalvelu on tuottanut hyviä tuloksia työsuhderiitojen sovinnollisessa ratkaisemisessa. Joko ennen käräjille menoa tai riita-asian jo tultua vireille tuomioistuimessa.

Riika-asian sovinnollinen ratkaisu on suositeltava tavoite. Työsuhdeasioissa on kuitenkin otettava erityisesti huomioon se, että työoikeudellisilla säännöksillä suojataan työsuhteen heikompaa osapuolta eli työntekijää. Sopimukset on tehtävä asianmukaisesti, jotta ne myös pitävät.

Työsopimuksen sudenkuopat

Suomen lainsäädäntö lähtee siitä, että työnantajan on tunnettava ja selvitettävä työoikeudelliset säädökset. Työnantajan on työntekijää palkatessaan tiedettävä, millaisin ehdoin työsopimuksen voi lain mukaan tehdä.

Työnantaja voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman hyväksyttävää laillista syytä. Tai maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa pienempää palkkaa. Tällaiset sudenkuopat voivat tulla esille vasta työsuhteen päättymisen jälkeen, kun työntekijä vaatii työnantajalta korvauksia jopa taannehtivasti. Miten voit välttyä näiltä ongelmilta?

Blogissamme on maksutonta työsuhteeseen liittyvää lakitietoa >>

Olemme kehittäneet kohtuuhintaisen Lakineuvonta -palvelun, jonka avulla saat omaan tilanteeseen sopivat täsmäohjeet. Tilaa Lakineuvonta Laaja, kun haluat tarkistuttaa työsopimuksesi helposti ja nopeasti lakimiehellä.

Ongelmat työsuhteen aikana

Työsuhteen aikana on sekä työnantajalla että työntekijällä velvollisuuksia. Työilmapiiriin, syrjintään ja häirintään liittyviä ongelmia riittää työpaikoilla.

Työntekijän lojaliteetti- ja salassapitovelvoitteiden rikkominen ovat esillä usein uudessa oikeuskäytännössä. Vilkasta keskustelua herättää myös työnantajan työnjohtomääräysten laajuus. Mitä kaikkea työntekijä voidaan käskyttää tekemään? Palkka- ja työaikakysymykset ovat tyypillisiä ikuisuusongelmia työsuhteissa.

Työsuhteen aikana ilmeneviin ongelmiin on reagoitava ajoissa, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarvittaessa työnantajan on myös ryhdyttävä työnjohdollisiin toimenpiteisiin, kuten huomautuksen tai varoituksen antamiseen.

Työsuhteen ongelmiin tietoa tarjoamme erityisesti Lakivalmennus -palvelulla.

Hanki tietoa yleisimmistä ongelmista jo ennen niiden syntymistä. Lakioppaassa on koottu keskeinen tieto helppolukuiseen muotoon ja linkkejä lisätiedon lähteille.

Työsuhteen päättämiseen liittyvät riskit

Suurimmat työoikeudelliset riskit liittyvät työsuhteen päättämiseen. On kysymyksessä sitten työntekijän irtisanominen henkilöön liittyvällä taikka taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Työnantajan on osattava arvioida, onko lain tarkoittama irtisanomisperuste olemassa. Ja lisäksi osattava toimia oikein esimerkiksi kuulemalla työntekijää tai käynnistämällä yt-menettely.

Yhteenveto

Työsopimuksella luodaan perusta työsuhteelle. Se, miten hyvin perustan luomisessa on onnistuttu, saattaa paljastua vasta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Työsuhteen tuleviin muutostilanteisiin ja yleisimpiin riskeihin kannattaa varautua hyvissä ajoin. Vielä silloin, kun kaikki on hyvin. Säästyy rahaa ja aikaa.

Olemme vuosikymmenien kokemusta hyödyntäen kehittäneet lakipalvelut, joilla myös pk-pk-yritys välttää ristiriitoja. Lakivalmennuksissa perehdymme vuorovaikutteisesti työsuhteen ongelmakohtiin. Jotta arki sujuisi entistä paremmin.

Tietoa artikkelin kirjoittajasta

Asianajaja, varatuomari Inga Koskisella on vuosikymmenien kokemus koulutus- ja asianajopalveluista. Koskinen on avustanut työsuhdeasioissa sekä työntekijä- että työnantajapuolta.

Inga Koskisen ammattitaitoon tutustut verkkosivuillamme ja youtube-kanavalta löydät lakiaiheiset videot.