Svenska

Vår byrå ligger i Pikis centrum i staden S:t Karins och har goda fria parkeringsplatser. Via modern teknologi omfattar vårt verksamhetsområde hela Finland.

Vi betjänar både företag och privata personer samt även utländska klienter. Byråns specialområde är

  • avtalsrätt
  • familjerätt
  • arvsrätt
  • arbetsrätt
  • affärsjuridik
  • förlikning
  • rättegång

Advokat, vicehäradshövding Inga Koskinen har skaffat sig Advokabförbundets medlarutbildning. Hon har långvarig erfarenhet som rådgivande jurist i företagarorganisation samt föreläser om juridik, skriver juridiska artiklar och bloggar.

Advokat är förpliktad att i all sin verksamhet iakttaga lag och god advokatsed. Du hittar de föreskrifter, som fastställts medlemmarna till efterrättelse från Finlands Advokatförbunds websida.

Allmänna grunder för advokatarvoden bestäms enligt de allmänna föreskrifter, som fastsällts av Advokatförbundet.

Arvodet för ett enskilt advokatuppdrag kan avtalas med bestämt pris eller enligt tidsåtgång.

Utöver advokatarvodet debiteras separat de faktiska kostnader, som föranletts av uppdraget.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Var god och ringa oss eller skicka ett meddelande. Vi vill hjälpa dig!