Perukirja

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoituksen toimittamiselle on mahdollista pyytää lisäaikaa. Perukirja toimii perintöverotuksen ja perinnönjaon pohjana, joten se on laadittava asiantuntevasti.

Perunkirjoitusta varten kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä. Osallistumalla esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittavien asiakirjojen hankkimiseen säästät toimistomme palkkioissa.

Huomioithan, että mahdollinen perinnöstä luopuminen on tehtävä oikein, jotta vältytään tuplaveroilta. Luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ennen pesään ryhtymisä sekä lisäksi niin, että siinä ei määrätä perinnönsaajaa. Annamme mielellämme lisätietoa perinnöstä luopumisesta ja laadimme myös ilmoituksia.

Perunkirjoitus-toimeksianto sisältää

  • Kokeneen asianajajan asiantuntemus myös perintöverotuksesta
  • Perunkirjoituskutsut
  • Perunkirjoitukseen tarvittavien asiakirjojen hankkiminen
  • Perukirjan laatiminen
  • Perukirjan toimittaminen verotoimistoon
  • Ohjeet testamentin tiedoksiantoon
  • Perintöverotuksen tarkastaminen

Jatkotoimenpiteet kuolinpesässä

Asianajaja Inga Koskisen asiantuntemus on tarpeen, kun kuolinpesän osakkaat suunnittelevat jatkotoimenpiteitä, kuten kuolinpesän omaisuuden myyntiä. Kauppakirjat sekä ositus- ja perinnönjakosopimukset laadimme asiantuntevasti.

Kuolinpesän jatkotoimenpiteiden hinnoittelu on myös edullisempi, kun perukirja on laadittu toimistollamme. Perukirjan laatiminen säästää jatkotoimenpiteiden kuten osituksen ja perinnönjaon laatimiseen kuluvaa työtä.

Perunkirjoituksen ohjeita

Tutustu perunkirjoituksen ohjeisiin seuraavassa artikkelissa.

Lisätietoa perunkirjoituksesta

Lisätietoa saat myös perintöön liittyvistä artikkeleista.

Perunkirjoituksen hinta

Tutustu perunkirjoituksen hinnoitteluun.