Perintö- ja lahjaveron uudistus 2017

Vuoden 2017 alusta lukien on kevennetty perintö- ja lahjaverotusta. Kaikille perillisille lakimuutokset eivät kuitenkaan ole mieluisia, sillä joidenkin kuolinpesien perintöverotus tulee kiristymään uudistuksen myötä. Lue tämä artikkeli, niin saat selkeää perustietoa veromuutoksista.

Lahjaverotusta kevennettiin

Perintö- ja lahjaverotuksen asteikkoja kevennettiin vuoden 2017 alusta alkaen erityisesti ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien verovelvollisten osalta. Ensimmäiseen eli edullisempaan veroluokkaan kuuluvat

  • Aviopuoliso
  • Yhteistaloudessa asuva avopuoliso, jolla on/ollut yhteinen lapsi TAI jonka kanssa ollut aiemmin avioliitto
  • Suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, myös ottolapsisuhteessa oleva
  • Perinnönjättäjän kihlakumppani tai avopuolisoiden yhteistalouden purkamista koskevassa laissa tarkoitettu avopuoliso saamansa toimeentuloavustuksen osalta

Muut sukulaiset ja vieraat kuuluvat toiseen perintöveroluokkaan, jossa veroprosentit ovat suurempia kuin ensimmäisessä veroluokassa.

Lahjaverotuksen alaraja nousi 1.000,00 eurolla

Veroprosentteja alennettiin sekä veroasteikkoja muutettiin. Lahjaverotuksessa pienen lahjaverotettava määrä nousi 4.000,00 eurosta 5.000,00 euroon.

lahjaverolain uudistus 2017 kevenee ja verovapaan lahjan määrä nousee
Jouluna 2016 oli tarpeen antaa joulupukille verovinkkiä toimiston facebook-sivulla

Perintöverotus kevenee

Veroasteikkojen muutosten lisäksi perintöverotus kevenee siten, että verovapaita osuuksia lisätään puolisolle ja alaikäisille lapsille.

Puolisovähennys eli puolison saama verovapaa omaisuuden määrä kasvaa 90.000,00 euroon aiemman 60.000,00 euron suuruisen vähennyksen sijasta. Leski saa puolisovähennyksen, kun

  • hän perii edesmenneen puolisonsa
  • perittävä on tehnyt testamentin lesken hyväksi tai
  • perittävän kuoleman johdosta lesken saamaan vakuutuskorvaukseen, vaikka leski ei muutoin olisi perillisasemasssa

Perintöverotus myös kiristyy

Perintöverotuksen kiristyminen liittyy perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle maksettaviin vakuutuskorvauksiin tai taloudellisiin tukiin.

Henkivakuutuskorvaukset siirtyvät vaiheittain perintöverotettaviksi

Vuoden 2017 aikana vakuutuskorvauksesta voi saada verovapaasti enintään 35.000,00 euroa ja 1.1.2018 alkaen korvaukset eivät enää ole lainkaan perintöverotuksessa verovapaita korvauksia.

Nämä muutokset koskevat kuoleman varalta maksettavia vakuutuskorvauksia, esimerkiksi työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksia ja säästöhenkivakuutuksiin liittyviä kuolemanvarakorvauksia.

Lisätietoa verouudistuksesta

Verottajan sivut

Perintö- ja lahjaverolain muutoksista saat tarkempaa tietoa verottajan sivuilta.

Peimarin Laki-illat

Uudistuksesta järjestetään kevätkaudella 2017 Peimarin kirjastoissa maksuttomia Laki-iltoja, joissa pääset kuuntelemaan asianajaja Inga Koskisen luentoa ja keskustelemaan aiheesta.

Tilaisuuksiin ei ole ilmoittautumista, riittää kun tulet paikan päälle. Peimarin laki-iltojen aikataulun ja luentoaineiston löydät täältä.

Kirjoittaja

Tämän artikkelin on kirjoittanut varatuomari Inga Koskinen, jolla on 30 vuoden lakikokemus lahja- ja perintösuunnittelusta.