Riita-asia

Meiltä saat kokeneen avustajan tuomiostuimeen riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Käräjille lähdetään voittomahdollisuudella vain, jos sovintoon ei ole päästy.

Sovinnon edistäminen

Sovinnon edistämispalvelu on tehokas tapa ratkaista erimielisyyksiä kokeneen lakimiehen avulla. Ratkaisuvaihtoehtoja on enemmän kuin tuomioistuinprosessissa. Sovinnolla säästät aikaa ja rahaa sekä vältyt ikäviltä mieliharmeilta.

Kuka tahansa riidan osapuolista tai kaikki voivat ottaa yhteyttä toimistoomme pyytäen apua sovinnon aikaan saamisessa. Sovinnon mahdollisuus voidaan kartoittaa kohtuuhintaisen startti-palvelumme avulla.

Sovinnon edistäminen on vapaaehtoista toimintaa. Kuka tahansa riidan osapuolista voi missä vaiheessa tahansa ilmoittaa, ettei halua jatkaa sovittelua. Sovintoa tavoitellaan joustavasti osapuolten ja tilanteen mukaan. Sovintoa edistäessään varatuomari Inga Koskinen voi yhteisten neuvottelujen lisäksi käydä kahdenkeskisiä keskusteluja osapuolten kanssa.

Olemme saaneet sovinnon edistämispalvelusta erittäin hyviä kokemuksia ja tyytyväisiä asiakkaita. Palvelun avulla on mahdollista välttää pitkät raastavat riidat – suosittelemme lämpimästi!

Tuomioistuinsovittelu

Sovittelu on mahdollista vielä siinäkin vaiheessa, kun asia on jo vireillä tuomioistuimessa. Varatuomari Inga Koskinen on toiminut osapuolen avustajana riita-asian tuomioistuinsovittelussa, joka sopii myös perheoikeudellisiin asioihin. Esimerkiksi lasten huoltoriidoissa on mahdollista päästä sovittelijana toimivan käräjätuomarin johdolla molemmille vanhemmille sopivaan, lapsen edun mukaiseen sovintoratkaisuun.

Vapaus on oikeutta tehdä kaikkea sitä, minkä lait sallivat. – Montesquieu

Sopimukset

Sopimuksen laatimisessa otamme huomioon kaikkien sopijapuolten edut siitä riipumatta, kuka on ottanut toimistoomme yhteyttä.

Voit siis luottaa siihen, että Sinun etusi otetaan huomioon. Tarvittaessa ohjaamme toisen osapuolen kääntymään oman lakimiehen puoleen. Tutustu sopimusten hinnoitteluun.

Käytännön esimerkkejä

Mitä sovinnon edistäminen tarkoittaa käytännössä? Verkkosivullamme on riitoihin ja niiden ratkaisuihin liittyviä artikkeleita, joihin kannattaa perehtyä.

Lue lisää riitojen sovinnollisesta ratkaisemisesta >>

Oikeudenkäynnit

Inga Koskinen on luvan saaneena kelpoinen toimimaan oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä tuomioistuimissa. Hänellä on oikeudenkäynneistä jo vuosikymmenien kokemus.

Esimerkkejä oikeudenkäyntiasioista

  • Sopimus- tai naapuruusuhderiita
  • Testamentin moite
  • Osituksen tai perinnönjaon moite
  • Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus
  • Työsuhderiita

Oikeus ja totuus ovat yhteiskuntaa koossapitäviä siteitä. – John Locke

Hoidamme oikeudenkäyntiasioina myös

  • oikeusturva-asioita, jolloin asiakkaan vakuutuksesta korvataan osa asianajokustannuksista sekä
  • oikeusapuasioita, joissa asiakas saa kokonaan tai osittain oikeudenkäyntikulunsa korvatuksi valtion varoista

Toimeksiannon yhteydessä voimme auttaa Sinua oikeusturva- ja oikeusapuhakemusten tekemisessä. Lakineuvonta -palvelumme sopii hyvin ensiaskeleeksi myös tuomioistuinasioihin.

Lakipalvelun hinnoittelu

Lue lisää lakipalvelun hinnoittelusta.