Palvelut

Sinulle ja perheelle
Harkitsetko parisuhdetta?
Voit puolisosi kanssa asua samassa taloudessa avoliitossa tai voitte solmia avioliiton. Tämä valinta vaikuttaa oleellisesti siihen, millaista suojaa saatte parisuhteen aikana tai sen päättyessä.

Sinua ja perhettäsi kiinnostavia blogikirjoituksia

Tilannekartoitus

Parisuhteen perustamisvaiheessa tarvitset myös henkilökohtaista konsultaatiota. Tilannekartoituksessa saa kokeneelta asianajajalta ohjeet ja neuvot, mitä sopimuksia juuri teidän parisuhteessanne olisi syytä tehdä.

Avioehtosopimus on tarpeen erityisesti silloin, kun on kysymyksessä uusperhe, toinen puolisoista on yrittäjä tai omistaa enemmän omaisuutta kuin toinen. Avioehtosopimusta ei näissäkään tapauksissa ole aina syytä tehdä. Lisäksi avioehtosopimuksen sisältöön on useita vaihtoehtoja.

Parisuhteen perustamisvaiheessa on ajankohtaista harkita myös testamenttia, jolla voidaan säästää perintöveroissa tai vähentää perillisten riitoja. Testamentilla on mahdollista varmistaa omaisuuden säilyminen suvussa tai esittää lapsen huoltoa koskevia toivomuksia.

Edunvalvontavaltakirja on jokaiselle tarpeen ja se tulisi tehdä ajoissa. Sen avulla pystyt vaikuttamaan siihen, kuka hoitaa asioitasi ja millä tavalla, kun et enää itse pysty tekemään päätöksiä tapaturman tai sairauden vuoksi. Edunvalvojaksi voit valtuuttaa puolisosi tai jonkun muun itsellesi läheisen henkilön.

Lisäksi voitte tarvita myös muita sopimuksia, kuten sopimuksen eron varalta, valtakirjan, vuokrasopimuksen, kauppa- tai lahjakirjan.

Oletko eroamassa puolisosta?
Puolisoiden erotilanne on mahdollista hoitaa sovinnollisesti. Alaikäisten lasten huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta voidaan sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuinsovittelussa. Jos puolisot eivät pääse sopimukseen, ratkaistaan lasten kysymykset tuomioistuimen päätöksellä.

Erotilanteeseen liittyviä kirjoituksia

Alkuneuvossa saat henkilökohtaiset neuvot ja voit itse päättää jatkotoimista. Ensisijaisena tavoitteena on myös omaisuuden jaon osalta päästä sopimukseen. Sovinnon edistämisessä asianajaja huomioi molempien puolisoiden edun ja ohjaa tarvittaessa toisen puolison kääntymään oman lakimiehen puoleen. Mikäli osituksessa ei päästä sovintoon, on tehtävä toimitusositus.

Perintösuunnittelu

Perintösuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta vaihtoehtoja on käytettävissä enemmän. Voit lahjoittaa omaisuutta tai antaa ennakkoperintöä sekä tehdä testamentin. Suunnittelussa huomioidaan verosäästöjen lisäksi esimerkiksi perillisten sovun säilyminen ja omaisuuden kohtalo saajan avioliiton päättyessä.

Perintöaiheisia blogikirjoituksia

Alkuneuvonnassa saat asianajajan arvion omasta tilanteestasi ja ohjeet perintösuunnitteluun. Teemme Sinulle myös lahjakirjat ja ennakkoperintöä koskevat sopimukset sekä testamentin.

 

Oma tai läheisen sairaus

Sairauden kohdatessa on ajankohtaista pohtia valtuutusta, edunvalvontavaltuutusta ja testamenttia. Nämä on mahdollista tehdä, kunhan tekijä on oikeustoimikelpoinen. Sairaus ei sinällään ole esteenä.

Asiakirjan todistajat keskustelevat tekijän kanssa myös arvioidakseen tämän oikeustoimikelpoisuutta. Tarvittaessa tekijästä hankitaan lääkärinlausunto. Esimerkiksi muistihäiriöt eivät automaattisesti estä pätevän asiakirjan tekemistä, kunhan tekijä ymmärtää sen merkityksen.

 

Läheisen kuolema

Perunkirjoitus tehdään kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirja on perintöveroilmoitus ja toimii samalla perinnönjaon pohjana. Alkuneuvottelussa saat henkilökohtaiset neuvot ja voit itse päättää jatkotoimista.

Onko ositus tai perinnönjako ajankohtainen? Ensisijaisena tavoitteena on sovintoratkaisu. Sovinnon edistämisessä asianajajamme huomioi kaikkien osapuolten edun ja ohjaa tarvittaessa hankkimaan oman lakimiehen. Mikäli sovintoon ei päästä, on tehtävä toimitusositus ja -jako.  Lakimiehemme on käytettävissä pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviin.

Blogikirjoituksia perunkirjoituksesta ja perinnönjaosta

Ostitko hometalon?

Asunto on perheen arvokas hankinta, joka voi jälkeenpäin osoittautuakin pettymykseksi. Perheen jäsenet voivat oireilla sisäilmaongelmien vuoksi tai asunnosta löytyykin kosteusvaurioita.

Vaurioiden ja ongelmien syyt selvitetään rakennusteknisen asiantuntijan avulla, joka osaa tarvittaessa myös antaa kustannusarvion. Myyjää on reklamoitava ajoissa, jotta ostajan oikeus korvauksiin ja jopa kaupanpurkuun säilyvät.

Asunnon kosteusongelmissa kannattaa kääntyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kokeneen lakimiehen puoleen, joka osaa neuvoa ja ohjeistaa asian hoitamisessa sekä sovintomahdollisuuden selvittämisessä. Näissä ongelmatilanteissa rahamääräinen intresssi on sen verran suuri, että usein on edessä käräjäoikeusprosessi.

Riitatilanne

Erimielisyyttä voi olla naapurin, läheisen tai vieraan kanssa. Riitatilanteen alkuneuvonnassa saat asianajajan ohjeet siitä, millaisiin toimenpiteisiin erimielisyyden johdosta kannattaa ryhtyä.

Blogikirjoituksia riitatilanteista

 

 

Riita-asioissa tavoitellaan sovintoratkaisua ja käräjille lähdetään vain voittomahdollisuudella.

Lakineuvonnassa saat henkilökohtaista konsultaatiota kokeneelta lakimieheltä ja neuvoja.

Yritykselle ja yhdistykselle
Yrityksen tai yhdistyksen perustaminen
Yrityksen perustamisvaiheessa saat kokeneen asianajajan ja yrittäjän konsultaation. Käytännönläheisiä neuvoja, jonka pystyt heti hyödyntämään omassa liiketoiminnassasi. Asianajaja Inga Koskinen on kouluttanut yrittäjävalmennuksissa vuosikymmenien ajan.

Mikä yritysmuoto sinun kannattaa valita? Yrityksen perustamisasiakirjojen lisäksi tarvitset myös yrityksen perussopimukset, kuten tarjouksen ja yhteistyösopimukset. Osakassopimus kannattaa tehdä, jos osakeyhtiössä on useamman kuin yksi osakas. Se määrittää osakkaiden keskinäiset pelisäännöt ja auttaa välttämään riitoja tulevaisuudessa.

Blogikirjoitukset

Yrityksestä eroaminen tai luopuminen
Haluatko sinä tai yhtiökumppanisi erota  yhtiöstä? Vai onko sukupolvenvaihdos ajankohtainen? Muutostilanteissa nousevat usein esille yhtiön ja osakkuuden arvo, joka voidaan laskea usealla eri tavalla. Kokenut asianajaja auttaa yrityksen arvon määrityksessä ja tarvittavien sopimuksien laatimisesta.

Alkuneuvonnassa saat asianajajan arvion omasta tilanteestasi ja ohjeet jatkotoimenpiteisiin.

Asiakas jätti laskun maksamatta
Laskun maksamisesta on huomautettava mahdollisimman pian ja myös henkilökohtaisesti, minkäli haluat rahojesi kotiutuvan nopeasti. Saat ohjeita ja apua saatavien perimiseen kokeneelta lakimieheltä.
Riitatilanne
Erimielisyyttä voi tulla yhtiökumppanin, työntekijän, yhteistyökumppanin tai asiakkaan kanssa. Riitatilanteen alkuneuvonnassa saat asianajajan ohjeet siitä, millaisiin toimenpiteisiin erimielisyyden johdosta kannattaa ryhtyä.

Blogikirjoituksia riitatilanteista

Yrityksen lopettaminen
Yritystoiminnan lopettaminen on tehtävä oikealla tavalla. Ammatinharjoittaja lopettaa toimintansa eri tavalla kuin osakeyhtiö.