Ositus

Ositus tehdään avioliiton päättyessä avioeron tai toisen puolison kuoleman johdosta. Asiantuntevasti tehdyllä osituksella vältetään ylimääräiset veronmaksut ja myöhemmät riidat.

Osituksessa huomioidaan avioeron vireilletulopäivän tai kuolinpäivän varat ja velat.

Miten ositus tehdään?

Ositus on tehtävä kirjallisesti ja siihen tarvitaan osapuolten allekirjoitusten lisäksi kaksi todistajaa. Kuolintilanteessa ositus voidaan tehdä perinnönjaon kanssa samalla asiakirjalla.

Tavoitteena on, että osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen osituksen sisällöstä. Sovintoratkaisulla osapuolet säästävät rahaa. Toimistomme Sovinnon edistämispalvelua voidaan käyttää myös ositustilanteessa.

Jos osituksessa ei päästä sovintoratkaisuun, on tehtävä toimitusositus. Hoidamme myös toimitusosituksia sekä pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä.

Lapsikysymykset

Avioerotilanteessa puolisoiden on käräjäoikeudelle tehtävän avioerohakemuksen ja osituksen lisäksi sovittava myös lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat. Nämä voidaan sopia lastenvalvojan luona.

Jos ette pääse lapsikysymyksissä sovintoon, avustamme kokemuksella tuomioistuinprosessissa.

Lisätietoa

Parisuhteeseen liittyvää lisätietoa saat artikkeleistamme >>

Erotilanteen lakitietoa löydät myös Väestöliiton sivuilta >>

Palvelun hinta

Lue lisää lakipalvelun hinnoittelusta.