Osakassopimus – lakimiehen vinkit

Osakassopimus tehdään osakeyhtiössä yleensä väärällä tavalla. Tai jätetään kokonaan tekemättä. Nämä virheet paljastuvat vasta siinä vaiheessa, kun maksetaan kalliit oppirahat pitkällisten aikaa vievien riitaprosessien muodossa. Kauhuskenaariona on kilpailevan yrityksen perustava osakas, joka vie yhtiön parhaat työntekijät mennessään. Mitä on tehtävissä riskien välttämiseksi?

Hyvin tehty osakassopimus luo selkeät pelisäännöt
Osakassopimus suojaa osakasta ja yhtiötä

Osakkaiden välistä sopimusta tarvitaan jokaisessa osakeyhtiössä, jossa on enemmän kuin yksi osakas. Miten sopimuksen saa parhaiten räätälöityä yritykselle sopivaksi, jotta siitä on myös hyötyä yhtiön toiminnassa? Luodaanpa aluksi lyhyt katsaus siihen, miten osakassopimuksia perinteisesti tehdään.

1. Osakassopimus mallista kopioiden

Suomessa ei ole voimassa osakassopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. Niihin sovelletaan yleistä sopimuslainsäädäntöä, kuten oikeustoimilakia ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Sopimuksen sisältö on sovittavissa vapaasti pakottavan lainsäädännön rajoissa.

Osakassopimuksen kopioiminen ei ole riskitön vaihtoehto
Osakassopimuksen onnistumisessa on riski mallisopimuksia kopioiden

Osakassopimus on kuitenkin sisällöltään yksilöllinen

Sopimuksen sisältöön löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja, joten yhden hyvänkään mallisopimuksen löytämisellä et vielä varmista juuri sinun yrityksellesi sopivan osakassopimuksen tekemistä. Harva saatavilla olevista mallisopimuksista on kokeneen lakimiehen laatima, eivätkä sellaisetkaan ole laadittu juuri sinun yrityksesi tilannetta ajatellen.

Palvelualoilla ja tuotantotoimintaa harjoittavilla yrityksillä on jo toimintansa luonteen vuoksi erilaiset sopimustarpeet. Lisäksi yrityksen tuottamia palveluita tai tuotteita on hyvin erilaisia. Osan yrityksistä toimii kotimaassa ja osa kansainvälisillä markkinoilla. Yritykset ovat erilaisia ja tarpeet myös erilaisia. Mallista kopiointi voi tulla todella kalliiksi.

2. Automaatio sopimuksen teossa

Automatisointi tekee tuloaan myös juridiikan palveluihin. Ajatus edullisista sopimuksista on houkutteleva, mutta miten ne toimivat käytännössä?

Hyvällä palvelukehityksellä on mahdollista toteuttaa oikeudellisia palveluja, joissa rutiiniluontoista työtä siirretään automaation tehtäväksi. Osakassopimus ei kuitenkaan ole rutiiniluontoinen sopimus. Sen kokoaminen mallisopimuksesta pilkotuilla osilla ei johda hyvään lopputulokseen. Varsinkaan, jos sopimusapalapelien valitsijalla ja muokkaajalla ei ole riittävää asiantuntemusta ja kokemusta pätevien sopimusten tekemisestä.

3. Perinteinen juristiapu

Osakeyhtiön toimitusjohtaja ottaa yhteyttä asianajajaan ja keskustelee tämän kanssa osakassopimuksen sisällöstä. Tämän jälkeen lakimies laatii sopimusluonnoksen toimitusjohtajan kommentoitavaksi.

Lakimies tekee osakkaille sopimuksen
Asianajaja laatii osakassopimuksen

Toimitusjohtaja voi keskustella sopimuksen sisällöstä muidenkin yhtiön osakkaiden kanssa. Yleensä suora kontaktointi kuitenkin asianajaan tapahtuu vain toimitusjohtajan välityksellä. Kommentit ovat siis joko johtajan omia tai hänen edelleen välittämiään. Sopimus ei ehkä olekaan käytännössä toimiva…

4. Paras tapa tehdä osakassopimus

Yli 30 vuoden lakikokemuksella parhaaksi osakassopimuksen tekotavaksi on osoittautunut kolmiportainen menettely. Ensin osakkaiden oma aivoriihi, jonka tukena voi käyttää sopimusrunkoa. Hyvän alkusysäyksen saat myös kokeneen lakimiehen vetämässä vuorovaikutteisessa lakivalmennuksessa.

Ensimmäinen luonnos voi olla ranskalaisin viivoin tehty muistiinpano aivoriihestä. Tämän jälkeen on aika ottaa kokenut lakimies mukaan tiimityöhön ja osakassopimuksen laatimiseen.

Tarvittaessa otetaan vielä uusi steppi-kierros. Mitä mieltä Sinä olet osakassopimuksen tekemisestä?

Osakassopimuksen tekeminen yhdessä osakkaiden kanssa
Hyvä osakassopimuksen tekotapa

Vastaa