Metsälahjasta vähennys 2017 alkaen

Verouudistusten 2017 yhteydessä säädettiin vähennys, jonka voi saada 1.1.2017 tai sen jälkeen lahjoitetun metsän lahjaverosta. Vähennys on mahdollista myös lahjanluontoisessa kaupassa, jossa sovittu hinta on enintään 75 % omaisuuden käyvästä arvosta.

Metsälahjavähennys ei koske perintönä saatua omaisuutta. Vähennystä ei myöskään saa, jos lahjaan on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoksen huojennusta.

Metsän koko

Lahjoitetun metsän pinta-alan on oltava riittävän suuri, jotta lahjansaaja voi hyödyntää vähennyksen.

Vähimmäispinta-alaan vaikuttaa se, missä kunnassa metsä sijaitsee. Vähimmäispinta-ala on 100 hehtaaria tai tätä pienempi arvostamislain mukaan laskettu pinta-ala, joka saadaan jakamalla 30 000 euroa metsän arvostamislain mukaisella hehtaariarvolla.

Käytännössä alhaisen metsäntuoton alueilla eli Pohjois-Suomessa ja Ahvenanmaalla metsävähennyksen alara on 100 hehtaaria.

Kuka voi saada vähennyksen

Metsälahjavähennyksen voivat saavat ihmiset, eivät esimerkiksi osakeyhtiöt eivätkä yhteismetsät.

Metsävähennyksen voivat saada myös muut lahjan saajat kuin lahjoittajan lähiomaiset. Kuolinpesällä on oikeus vaatia metsälahjavähennystä vielä vainajan kuolinvuodelta.

Miten vähennys lasketaan

Metsälahjavähennys lasketaan kertomalla 30 000 euron ylittävästä osasta maksettu lahjavero kertoimella 2,4.

Vähennys tehdään lahjan saaneen metsänomistajan kaikkien metsien metsätalouden puhtaasta pääomatulosta.

Metsälahjavähennys on enintään puolet verovuoden metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vuotuisen vähennyksen on oltava 1.500,00 – 195.000,00 euroa.

Milloin vähennys on tehtävä

Metsälahjavähennys on käytettävä metsän lahjoitusvuotta seuraavan 15 vuoden aikana.

Lahjansaaja menettää vähennysedun, jos hän luovuttaa yli 10 % suuruisen osan lahjana saamastaan metsästä vapaaehtoisella luovutuksella ennen kuin lahjoituksesta on kulunut 15 vuotta. Tällaisessa tilanteessa metsälahjavähennykset tuloutetaan 20 %:lla korotettuna.

Mikäli metsälahjavähennystä oli mahdollisesti jäänyt tekemättä ennen luovutusta, ei sitä voi vähentää enää luovutuksen jälkeen.

Lisätietoa vähennyksestä

Metsälahjavähennyksestä lisätietoa verottajan sivuilta.