Kuluttaja-asiakkaita

Onko yritykselläsi kuluttaja-asiakkaita? Tässä artikkelissa on käytännön ohjeet lakimuutoksesta 9.1.2016, joka koskee juuri Sinun yritystäsi! Kaikilla yrityksillä on uusia tiedonantovelvoitteita kuluttajia kohtaan.

Kuluttajakauppa ja kuluttajapalvelu

Kuluttajakauppaa käyvien ja kuluttajapalvelua tarjoavien yritysten on otettava huomioon uudet tiedonantosäännökset.

Yritysten on kotisivuillaan ja vakiosopimuksissaan annettava tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka voi käsitellä yrityksen ja kuluttaja-asiakkaan välisiä riitoja. Usein tämä on kuluttajariitalautakunta.

Lisätietoa asiasta ja esimerkkiteksti tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston kotisivuilta. Sivuilta löytyy myös esimerkkiteksti, jota yritys voi käyttää kotisivuillaan ja vakiosopimuksissaan.

Toimistomme kotisivuilla näet, miten me olemme täyttäneet tämän tiedonantovelvollisuuden.

Annamme mielellämme lisätietoja ja apua tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen.

Yksi kommentti artikkeliin ”Kuluttaja-asiakkaita”

Kommentointi on suljettu.