Helteen vaikutukset työpaikalla

Tänä kesänä on Suomessa saatu nauttia poikkeuksellisen pitkästä hellejaksosta. Ja lisää hellepäiviä on tiedossa vielä ainakin loppuviikoksi. Lämpimillä sääolosuhteilla on myös negatisiivia vaikutuksia. Tämän artikkelin lukemalla saat ohjeita siihen, miten lämpöolot on otettava huomioon työpaikoilla.

 

Laki asettaa velvollisuuksia

Työturvallisuuslaissa säädetään, että

“Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.”

Tämä lakivelvoite koskee myös työpaikan lämpöoloja ja niiden haitan vähentämistä.

 

Mitä tarkoitetaan lämpöoloilla?

Lämpöoloilla ei tarkoiteta pelkästään työpaikan lämpömittariin tuijottamista, vaan lisäksi on otettava huomioon myös ilman kosteus ja virtausnopeus. Lisäksi työpaikalla voi olla olla lämpöä säteileviä koneita tai materiaaleja, jotka tekevät lämpöooista sietämättömän. Näiden lisäksi on vielä muitakin seikkoja, joka vaikuttavat ihimisen lämpötasapainoon.

Ihmiset sietävät lämpöä eri tavoin. Olet varmasti törmännyt sosiaalisen median päivityksissä hyvin erilaisiin näkemyksiin helteiden miellyttävyydestä. Toiset nauttivat lämpimistä hellekeleistä ja hehkuttavat innostustaan. Toiset puolestaan kärsivät vetämättömyydestä tai jopa fyysisistä oireista.

 

Mitä työnantaja voi tehdä?

Ihmisten erilainen lämmönsietokyky asettaa työnantajalle omat haasteensa. Joka tapauksessa kuumassa työskentely lisää työntekijän sairastumisen riskiä.

Tämän vuoksi työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin esimerkiksi vaihtelemalla työntekijän työtehtäviä ja työskentely-ympäristöä viileämmäksi sekä tarvittaessa sallimalla työntekijälle tavanomaista useammin taukoja.

 

Mikä on asteraja?

Varsinaisia lämpötilarajoja ei ole säädetty, joten työnantajan on huomioitavat työpaikan lämpöolot tapauskohtaisesti. Apua arviointiin saa työsuojeluhallinnon antamista suositusarvoista, jotka löydät työsuojeluhallinnon verkkosivuilta >>

Työturvallisuuskekuksen verkkosivuilta on myös lisätietoa työpaikan lämpöoloista ja sisäilmasta >>

 

Artikkelin kirjoittaja

Inga Koskinen
Yrittäjä, varatuomari

 

Miten helteet vaikuttavat sinun työpaikallasi?