Etämyynti

Lakipalvelun etämyynti

Kuluttajansuojalain 6. luvussa säädetään kulutushyödykkeiden ja siten myös laki- ja asianajopalveluiden etämyynnistä kuluttajille.

Etämyynnillä tarkoitetaan KSL 6 luvun 7 §:n mukaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää lakipalvelua koskevaa sopimusta. Sopimus tehdään niin, osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä samassa paikassa.

Sopimus voidaan tehdä käyttäen yhtä tai useampaa etäviestintä. Etäviestimiä ovat muun muassa puhelin, posti, televisio, tietoverkko, sähköposti, osoitteellinen tai osoitteeton suoramarkkinointikirje, sanoma- tai aikakauslehti ja radio. Etämyyntijärjestelmästä on kysymys, kun lakipalvelun tarjoaja on varautunut vastaanottamaan etäviestimellä markkinoitujen tuotteidensa tilauksia etäviestimellä.

Toimistomme hyödyntää etäviestimiä lakipalveluiden tarjoamisessa. Esimerkiksi verkkokaupassa myynnissä olevat palvelumme ovat kuluttajansuojalain tarkoittamia etämyyntipalveluita.

Etämyynnin ennakkotiedot

Palveluntarjoaja

LAKIPALVELU ingakoskinen.fi Ky
Hadvalantie 8, 21500 Kaarina
+358 50 551 5522, lakipalvelu@ingakoskinen.fi
www.ingakoskinen.fi

Toimistomme on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriiin. Y-tunnuksemme on 0941822-7 ja arvonlisäverotunnisteemme FI09418227.

Kuluttajan peruuttamisoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etäviestimen välityksellä tehty toimeksianto  14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vahvistaneet toimeksiantosopimuksen. Halutessaan käyttää tätä peruuttamisoikeutta asiakkaan on ilmoitettava siitä meille alla olevaa peruuttamislomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta edellä mainitun 14 päivän pituisen peruuttamisajan päätyttyä, ellei kuluttaja-asiakas nimenomaisesti pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan aikaisemmin.

Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisaikana. Palkkion maksuun voidaan käyttää asiakkaan suorittamaa ennakkomaksua. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos toimeksianto on ehditty suorittamaan kokonaan.

Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sähköisten asiakirjojen, verkkoseminaarien ja vastaavien palveluiden tilauksissa, jos tilatun tuotteen lähetys on käynnistynyt, asiakas on maksanut tilauksen ja siten hyväksynyt peruuttamisoikeuden menettämisen.

Etämyynti kuluttajalle

Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa,
että kuluttajana haluatte peruuttaa etäviestimen välityksellä tehdyn sopimuksen!

Peruuttamislomake

Vastaanottaja

LAKIPALVELU ingakoskinen.fi Ky, Hadvalantie 8, 21500 Kaarina
lakipalvelu(at)ingakoskinen.fi

Peruutusilmoitus

Ilmoitan / ilmoitamme, että haluan / haluamme peruuttaa tekemämme sopimuksen,
joka koskee seuraavan toimeksiannon hoitamista:

Lakipalvelu

_________________________________________________________________

Sopimuspäivä

_________________________________________________________________

Kuluttajan nimi

_________________________________________________________________

Kuluttajan osoite

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Lisätiedot

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Paikka ja aika

_________________________________________________________________

Allekirjoitus

_________________________________________________________________

Nimenselvennys

_________________________________________________________________