Elämän ehtoon jälkeen

Kuolema on lähiomaisille surullista ja raskasta. Murheen keskellä moni käytännön asia odottaa järjestelyjä. Hautajaisten jälkeen on muistettava huolehtia myös perunkirjoituksesta.

Mikä – milloin perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, ellei verottajalta ole pyynnöstä saatu lisäaikaa.

Perukirja toimii perintöverotuksen ja perinnönjaon perusteena. Se kannattaa siis laatia asiantuntemuksella!

Perunkirjoitukseen tarvitaan kaksi uskottua miestä, joista usein ainakin toinen on lakimies.

Miten voit valmistautua perunkirjoitukseen?
Entä vaikuttaa palkkion määrään?

1. Ota hyvissä ajoin yhteyttä toimeksiannon sopimista varten.
2. Sovi työnjaosta (asiakirjojen hankkiminen).
3. Perunkirjoituspalkkiossa säästät, jos hankit itse tarvittavia asiakirjoja.

Mitä asiakirjoja perunkirjoitukseen tarvitaan?

Perunkirjoitusta varten tarvitaan usein seuraavia papereita:

  • vainajan sukuselvitys ja osakkaiden virkatodistukset (voivat olla samalla todistuksella)
  • pankeista asiakkuusilmoitukset
  • selvitykset kiinteistöistä, arvopapereista ja kulkuvälineistä
  • selvitykset mahdollisista osuuksista jakamattomaan kuolinpesään
  • mikäli vainaja oli avioliitossa, myös lesken vastaavat selvitykset
  • testamentti tai avioehtosopimus, jos ne on tehty
  • kuolinilmoitus- ja haustauskulut
  • vainajan kuolinpäivän jälkeen maksetut elinaikaan kohdistuvat laskut, esimerkiksi sairaus-, lääke- ja asumiskustannukset
  • viimeisin verotuspäätös

Perunkirjoitus toimeksiantona

Toimistollani hoidetaan perunkirjoitustoimeksiantoja. Asiakkaalle räätälöidään sopiva palvelukokonaisuus yhdessä. Toimeksiantoon yhdistetään riittävä konsultaatio, asiakirjojen tilaaminen, perukirjan laatiminen ja perukirjan allekirjoitustilaisuus.

Työnjako toimistomme ja asiakkaan välillä sovitaan toimeksiantoa vastaanotettaessa tai tarvittaessa myöhemminkin.

Perukirjan hinnoittelutiedot löydät hinnoittelu-sivultamme.

Perukirjan laatiminen hoituu hinnastojen mukaisilla minimipalkkioilla edellä mainittuja ohjeita noudattaen vähävaraisessa kuolinpesässä, jossa ei ole erillistä arviointia vaativaa omaisuutta (kuten kiinteistöjä, asunto-osakkeita, muuta irtainta omaisuutta tai yritysvarallisuutta).

Tutustu perukirjan hinnoitteluun >>

Yksi kommentti artikkeliin ”Elämän ehtoon jälkeen”

Kommentointi on suljettu.