Edunvalvonta

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutusta sanotaan myös kevyeksi edunvalvonnaksi. Edunvalvontavaltuutetun määrääminen tapahtuu päämiehen tekemän edunvalvontavaltakirjan vahvistamisella, kun taas edunvalvoja määrätään päämiehen oman hakemuksen tai edunvalvonnan tarpeesta tehdyn ilmoituksen perusteella.

Edunvalvontavaltuutettu ei ole velvollinen tekemään tiliä vuosittain maistraattiin, ellei edunvalvontavaltakirjassa ole niin määrätty. Maistraatti kuitenkin valvoo myös edunvalvontavaltuutettua ja voi tarvittaessa pyytää häneltä selvitystä.

Milloin edunvalvontavaltakirja tehdään?

Edunvalvontavaltuutus tehdään siinä vaiheessa, kun pystyt vielä hoitamaan asioitasi. Valtakirjalla voit määrätä, kuka asioitasi tulee hoitamaan tulevaisuudessa, kun et enää itse ole toimintakykyinen.

Voit nimetä asioidesi hoitajaksi puolison, lapsen tai muun läheisen henkilön. Tehtävät on mahdollista myös jakaa useamman henkilön hoidettavaksi. Lisäksi voit määrätä vara- ja toissijaisen valtuutetun varahenkilöiksi.

Edunvalvontavaltuutuksen voit tehdä jo 18 vuotta täytettyäsi. Valtakirja tehdään kirjallisesti kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Voit valtuutuksella myös päättää, mitä asioita valtuutettu hoitaa. Edunvalvontavaltakirjalla voit antaa sekä taloudellisten että henkilöä koskevien asioiden hoitoon liittyviä määräyksiä.

Voit esimerkiksi ilmoittaa hoitotahtosi tai määrätä toistuvia lahjoituksia. Kiinteistön myyntivaltuutus voidaan myös antaa edunvalvontavaltakirjalla.

Edunvalvontavaltuutuksella voit järjestää asioidesi hoitamisen kevyemmällä tavalla kuin lakisääteinen edunvalvonta, esimerkiksi ilman vuositilin tekovelvollisuutta maistraattiin.

Milloin edunvalvontavaltakirja tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun et enää kykene asioitasi hoitamaan. Tähän tarvitaan lääkärinlausunto ja maistraatin käsittely, jossa edunvalvontavaltuus vahvistetaan.

Lisätietoa edunvalvonnasta

Lue edunvalvonta-aiheisia blogikirjoituksia blogistamme >>

Edunvalvontavaltakirjan hinta

Tutustu edunvalvontavaltuutuksen hintoihin.