Avolesken kruunaus

Laki suojaa avoleskeä kyllä, mutta monen avoparin mielestä aivan liian vähän. Kuilu avioleskeen on suuri. Tiesitkö, että avolesken asemaa on mahdollista parantaa sopimuksin?

Lain mukaista taloudellista hyvitystä?

Avoleski voi lain mukaan saada taloudellista hyvitystä, jos hän on omilla varoillaan tai työpanoksellaan kartuttanut toisen puolison omaisuutta. Tämä lainsäännös on harkinnanvarainen.

Mahdollisen hyvityksen saaminen voi viedä rahaa ja aikaa.

Onneksi laki antaa mahdollisuuden sopimuksella parantaa avolesken asemaa. Kunhan tähän tilaisuuteen vain osattaisiin tarttua!

Harkinnanvaraista avustusta?

Avoleski voi lain mukaan  myös saada harkinnanvaraista avustusta, jos hänen toimeentulonsa on heikentynyt puolison kuoleman johdosta. Rahaa, muuta omaisuutta tai hallintaoikeuden omaisuuteen. Voi saada. Harkinnanvaraista jälleen. Käytännössä tämä toteutuu erittäin harvoin.

Testamentilla suojaa

Haluaisitko omalle avosiipallesi paremman turvan?

Testamentilla pystyt viimeistelemään avolesken kruunaamisen.  Päästämään hänet lähelle aviolesken asemaa.

Voit antaa hänelle perintöä tai asumisoikeuden yhteiseen asuntoon.

Vaihtoehtoja löytyy, käytä ne rohkeasti siippasi hyväksi!